Skip to main content
£260,000

4 bedroom house for sale

Meadow Drive, Porthmadog

Sold STC
Email agent
Contact
1251318 20210120034556.jpg
283775 20210120034556.jpg
92038 20210120034556.jpg
Email agent
Contact
House
4 bedroom
2 bathroom

Property features

 • Spacious 4 bedroom family home in the centre of Porthmadog
 • Two reception Rooms
 • Gardens to the front, side and rear
 • Gas central heating
 • Garage & workshop

Property description

Cymerwn gryn bleser i gynnig y cartref godidog hwn ar y farchnad agored, sydd mewn ardal poblogaidd iawn yng nhanol tref Porthmadog. Mae yr eiddo yn cynnig cartref helaeth gyda dwy ystafell fyw, cegin, ystafell aml bwrpas a gweithdy ar y llawr gwaelod, gyda pedair llofft ac ystafell ymolchi ar y llawr cyntaf. Mae ystafelloedd helaeth yn y ty gyda llawer o nodweddion gwreiddiol, syn gosod y ty hwn ar wahen i dai eraill mwy modern. Ty delfrydol i deulu. Yn agos at ysgolion lleol.

Mae gerddi deiniadol o gwmpas y ty, gyda dreif breifat yn arwain i garej. Y mae o fewn tafliad carreg oddi wrth y siopau, ysgolion, a chyfleusterau eraill yn y dref. Buasai y ty yn altro gyda peth moderneiddio, sydd yn rhoi cyfle arbennig i ddarpar brynwr roi ei stamp ei hyn ar y gwellianau.

Our Ref: P1234 -

Llawr Gwaelod -

Cyntedd - gyda ffenestr liw ir ffrynt, a charped wedi ei osod, rheiddiadur, a lifft cadair

Ystafell Fyw - 4.449 x 3.778 (14'7" x 12'4") - gyda ten nwy effaith glo mewn amgylchedd wedi ei deilsio; nenfwd panelog; silffoedd wedi ei ffitio; rheiddiadur a charped wedi ei osod

Lolfa/Ystafell Fwyta - 3.794 x 3.934 (12'5" x 12'10") - ten nwy mewn amgylchedd wedi ei deilsio; ffenestr fawr yn edrych dros yr ardd gefn; rheiddiadur a charped wedi ei osod

Cegin/Ystafell Frecwast - 3.663 x 3.484 (12'0" x 11'5") - gyda chypyrddau ac unedau cegin gyda thopiau gwaith; lle i bobty trydan ac oergell; boiler Worcester syn cynhyrchi gwres canolog; rheiddiadur a llawr vinyl

Cyntedd Cefn - gyda llawr teils a mynedfa ir gweithdy ar ystafell aml bwrpas, a drws allan ir cefn

Ystafell Aml Bwrpas/Ty Bach - gyda unedau a thopiau gwaith; plymwaith i beiriant golchi; rheiddiadur a drws ir Ty Bach gyda thoiled a basn ymolchi

Gweithdy - 2.744 x 3.484 (9'0" x 11'5") - gyda chypyrddau wedi eu gosod; trydan a pwer.

Llawr Cyntaf -

Pen Y Staer - gyda chwpwrdd cynnes, mynedfa ir nenfwd , rheiddiadur a charped wedi ei osod

Ystafell Wely 1 (Ffrynt) - 4.485 x 3.780 (14'8" x 12'4") - gyda wardob wedi ei ffitio, ffenestr fawr yn edrych ir ffrynt; rheiddiadur a charped wedi ei osod.

Ystafel Wely 2 (Cefn) - 3.934 x 3.806 (12'10" x 12'5") - gyda rheiddiadur a charped wedi ei osod.

Ystafell Wely 3 (Cefn) - 2.787 x 3.650 (9'1" x 11'11") - gyda rheiddiadur a charped wedi ei osod.

Ystafell Wely 4 - 2.441 x 2.798 (8'0" x 9'2") - gyda chwpwrdd wedi ei ffitio, rheiddiadur a charped wedi ei osod

Ystafell Ymolchi - gyda baddon, uned cawod Triton T80, basn ymolchi a toiled; rheiddiadur a teils i ran or waliau.

Y Tu Allan - Dreif breifat gyda lle parcio i un car yn arwain ir garej. Mae gerddi yn amgylchynu yn ty gyda lawntiau, llwyni a planhigion.
I ochr y ty mae mynedfa gyda giat sydd yn arwain ir ardd gefn sydd wedi ei osod yn bennaf i balmant concrit, lawnt a chreigiau addurniadol, llwyni a phlanhigion. Mae mynediad ramp ir drws cefn sydd yn arwain ir cefn ar ffrynt. Ty Gwydyr yng nghefn yr ardd.

Gwasanaethau - Dwr, tydan, nwy a draeniau.

Property information from this agent

 • Meadow Drive, Porthmadog
  1. Tom

   Tom Parry & Co - Porthmadog

   80 High Street Porthmadog LL49 9NW

   Tom Parry & Co are a respected and well established independent firm of Property Professionals and Chartered Surveyors who have built up an enviable reputation for successfully selling property since 1912. We provide unrivalled professional advice based on over 100 years of experience in the local area. We pride ourselves on our experience, wealth of local knowledge, professional and personal service. Our dedicated, friendly staff have a proactive approach and provide excellent customer service. Our team of Chartered Surveyors provide a wide range of professional services in both the residential and commercial sectors; including sales, valuations and building consultancy advice. With prominent office locations in Porthmadog, Harlech, Blaenau Ffestiniog, and Bala our network of offices provides a wide catchment area for perspective purchasers.

   See more properties like this:

   DISCLAIMER

   Property reference 30352889. The information displayed about this property comprises a property advertisement. OnTheMarket.com makes no warranty as to the accuracy or completeness of the advertisement or any linked or associated information, and OnTheMarket.com has no control over the content. This property advertisement does not constitute property particulars. The information is provided and maintained by Tom Parry & Co - Porthmadog. Please contact the property advertiser directly to obtain any information which may be available under the terms of The Energy Performance of Buildings (Certificates and Inspections) (England and Wales) Regulations 2007 or the Home Report if in relation to a residential property in Scotland.

   Call rate information

   Calls to 0843 numbers will be charged at 4p/min from BT landlines. Calls from other networks may vary, and calls from mobiles and outside the UK will be higher. Calls to local numbers beginning with 01, 02 and 03 numbers will incur standard geographic charges from landlines and mobiles.

   UKCreditRatings

   *UKCreditRatings offer a 14-day trial to their credit report service. If you choose not to cancel within the trial period, you will incur the monthly subscription of £19.95 until you cancel the account.