Skip to main content
£85,000

2 bedroom terraced house for sale

Stryd Fawr, Llannerchymedd

Email agent
Contact
Email agent
Contact
Terraced house
2 bedroom
1 bathroom

Property features

 • 2 ystafell wely
 • ffenestri gwydr dwbl
 • Mewn cyflwr ardderchog
 • Gwres canolog olew
 • Lleoliad cyfleus

Property description

YSTAFELL FYW 12' 1" x 8' 7" (3.70 (2.80)m x 2.64m)  

CEGIN AC ARDAL FWYTA 8' 0" x 11' 10" (2.44m x 3.63m)  

YSTAFELL WELY 1 12' 0" x 8' 9" (3.66m x 2.67m)  

YSTAFELL WELY 2 (RHAN 1) 8' 3" x 12' 1" (2.54m x 3.69m)  

YSTAFELL WELY 2 (RHAN 2) 10' 6" x 12' 0" (3.22m x 3.68m)  

YSTAFELL YMOLCHI 8' 5" x 6' 7" (2.57m x 2.02m)  

DISGRIFIAD Dyma gyfle i brynu ty hwylus sydd wedi'i leoli'n ganolog ym mhentref hanesyddol Llannerchymedd, Ynys Môn.
Yn fyr, dyma rai o rinweddau'r ty yma. Ceir cwrtil bychan yn arwain at ddrws ffrynt 'Stamp Bach' a derbynfa fychan sy'n agor i'r ystafell fyw gartrefol olau. Gwresogir yr eiddo gyda system wres canolog olew ond mae llosgydd aml danwydd yn yr ystafell fyw yn ogystal. Hefyd ar y llawr gwaelod mae cegin ac ardal fwyta ddeniadol ac ymarferol.
Ar y llawr cyntaf ceir ystafell wely ddwbl gyfforddus yn ogystal ag ystafell ymolchi deuluol gyda chawod uwchben y bath.
Mae'r ail ystafell wely ar yr ail lawr ac wedi ei rhannu i ddwy ardal. Gellid gwneud defnydd amgen o'r ardal hwylus yma.
Yn allanol, mae gardd breifat amgaedig yng nghefn yr eiddo gyda mynediad i'r cefn heb orfod mynd drwy'r ty.
Dyma gartref cyntaf arbennig i rywun. Awgrymwn eich bod yn trefnu apwyntiad buan i'w weld!! 

 
  Eiddo

  Eiddo Cyf - Holyhead

  13 Stanley Street Holyhead LL65 1HG

  Cwmni Gwerthu, gosod a rheoli tai lleol yn gweithredu yn ardaloedd Gwynedd ac Ynys Môn.  Ffioedd cystadleuol a gwasanaeth personol rhagorol cwbl ddwy-ieithog A local Estates, Lettings and Management Agency operating in the areas of Gwynedd and Ynys Môn.  Competitive rates and excellent personal and fully bi-lingual service.

  See more properties like this:

  DISCLAIMER

  Property reference 100994000878. The information displayed about this property comprises a property advertisement. OnTheMarket.com makes no warranty as to the accuracy or completeness of the advertisement or any linked or associated information, and OnTheMarket.com has no control over the content. This property advertisement does not constitute property particulars. The information is provided and maintained by Eiddo Cyf - Holyhead. Please contact the property advertiser directly to obtain any information which may be available under the terms of The Energy Performance of Buildings (Certificates and Inspections) (England and Wales) Regulations 2007 or the Home Report if in relation to a residential property in Scotland.

  Call rate information

  Calls to 0843 numbers will be charged at 4p/min from BT landlines. Calls from other networks may vary, and calls from mobiles and outside the UK will be higher. Calls to local numbers beginning with 01, 02 and 03 numbers will incur standard geographic charges from landlines and mobiles.

  UKCreditRatings

  *UKCreditRatings offer a 14-day trial to their credit report service. If you choose not to cancel within the trial period, you will incur the monthly subscription of £19.95 until you cancel the account.