Skip to main content
£260,000Offers in excess of

3 bedroom terraced house for sale

Ffordd Heulyn, Y Felinheli

Email agent
Contact
Email agent
Contact
Terraced house
3 bedroom
1 bathroom

Property features

 • Ty 3 llofft ar y marina / 3 bedroom marina type property
 • 2 yst ensuite / 2 ensuite bathrooms
 • golygfeydd dros y Fenai / Views overlooking the Menai Straits
 • digon o le parcio / Ample parking
 • Gardd gyfunol wedi chynnal / Communal lawned gardens

Property description

LLAWR GWAELOD / GROUND FLOOR  

DERBYNFA / HALLWAY 9' 9" x 8' 9" (2.98m x 2.69m)  

YSTAFELL WELY 1 / BEDROOM 1 13' 5" x 15' 4" (4.11m x 4.69m)  

ENSUITE 1 6' 9" x 6' 1" (2.07m x 1.86m)  

YST AML BWRPAS / UTILITY ROOM 5' 1" x 6' 2" (1.57m x 1.88m)  

LLAWR CYNTAF / FIRST FLOOR  

YSTAFELL WELY 2 12' 4" (3.78m  

YSTAFELL YMOCHI / BATHROOM 6' 2" x 8' 0" (1.88m x 2.46m)  

YSTAFELL WELY 3 / BEDROOM 3 11' 7" x 15' 5" (3.55m x 4.71m)  

ENSUITE 5' 1" x 8' 0" (1.56m x 2.46m)  

AIL LAWR / SECOND FLOOR  

LOLFA / LOUNGE 17' 8" x 15' 5" (5.41m x 4.70m)  

CEGIN ARDAL FWYTA / KITCHEN AND DINING AREA 9' 6" x 15' 4" (2.90m x 4.69m)  

DISGRIFIAD / DESCRIPTION Dyma gyfle i brynu ty yn un o ardaloedd hyfrytaf a mwyaf poblogaidd Gogledd Cymru. Wedi ei leoli ar lan afon Menai ceir golygfeydd o'r Fenai tuag at Gaernarfon a hefyd ar draws y Fenai tuag at Ynys Mon. Mae nifer o rinweddau rhagorol i'r ty 3 llawr yma.
Mae parcio oddi ar y ffordd a chyfleuster parcio dan do yn arwain at ddrws sy'n agor i'r cyntedd ble ceir cwpwrdd storio, ystafell aml bwrpas a'r ystafell wely ddwbwl ensuite gyntaf. Ar y llawr cyntaf ceir dwy ystafell wely ddwbwl gydag un ohonynt yn ensuite a hefyd ystafell ymolchi deuluol. Ar yr ail lawr mae'r lolfa gyda'r balconi yn cynnig cyfle i ymlacio a gwerthfawrogi'r olygfa ar hyd y Fenai tuag at Gaernarfon. Hefyd ar yr ail lawr, ceir cegin ac ardal fwyta ac o'r gegin ceir golygfa ar draws y Fenai tuag at Ynys Môn. Mae'r ty yma wedi ei brisio'n realistig ac yn cynnig cyfle i'r prynwr osod eu stamp unigryw eu hunain ar eu cartref newydd. Bargen!
This is an opportunity to purchase this 3 bedroom marina type property in one of the most popular locations in North Wales. This property boasts stunning views along the Menai Straits towards Caernarfon and also across the Straits to the beautiful Isle of Anglesey. There are many outstanding attributes to this property.
The off-road parking area and car port lead to the ground floor hallway, storage cupboard, utility room and the first ensuite double bedroom. The first floor boasts two further double bedrooms one of which being ensuite and a family bathroom. The lounge is situated on the second floor opening to a lovely balcony area which overlooks the Menai Straits towards Felinheli and Caernarfon and also the kitchen dining area has views across the Straits towards Anglesey. This property is realistically priced and subsequently gives the new buyer the ideal opportunity to put their own stamp on their new home. This is a bargain! 
  Eiddo

  Eiddo Cyf - Holyhead

  13 Stanley Street Holyhead LL65 1HG

  Cwmni Gwerthu, gosod a rheoli tai lleol yn gweithredu yn ardaloedd Gwynedd ac Ynys Môn.  Ffioedd cystadleuol a gwasanaeth personol rhagorol cwbl ddwy-ieithog A local Estates, Lettings and Management Agency operating in the areas of Gwynedd and Ynys Môn.  Competitive rates and excellent personal and fully bi-lingual service.

  See more properties like this:

  DISCLAIMER

  Property reference 100994000857. The information displayed about this property comprises a property advertisement. OnTheMarket.com makes no warranty as to the accuracy or completeness of the advertisement or any linked or associated information, and OnTheMarket.com has no control over the content. This property advertisement does not constitute property particulars. The information is provided and maintained by Eiddo Cyf - Holyhead. Please contact the property advertiser directly to obtain any information which may be available under the terms of The Energy Performance of Buildings (Certificates and Inspections) (England and Wales) Regulations 2007 or the Home Report if in relation to a residential property in Scotland.

  Call rate information

  Calls to 0843 numbers will be charged at 4p/min from BT landlines. Calls from other networks may vary, and calls from mobiles and outside the UK will be higher. Calls to local numbers beginning with 01, 02 and 03 numbers will incur standard geographic charges from landlines and mobiles.

  UKCreditRatings

  *UKCreditRatings offer a 14-day trial to their credit report service. If you choose not to cancel within the trial period, you will incur the monthly subscription of £19.95 until you cancel the account.