Skip to main content

£295,500

3 bedroom detached bungalow for sale

Penaber Estate, Criccieth, North Wales

Sold STC

£295,500

3 bedroom detached bungalow for sale

Penaber Estate, Criccieth, North Wales

Sold STC

Description

Back

Property features

  • Byngalo ar Wahân Trawiadol
  • 3 Ystafell Wely Dwbl ac Ystafell Ymolchi Deuluol
  • Lolfa fawr, Ystafell Fwyta ac Ystafell Haul
  • Lleoliad Arfordirol Gwych
  • Atig wedi’i Garpedu
  • Ffenestri Dwbl uPVC a Gwres Canolog Nwy Prif Gyflenwad
  • Gerddi Hawdd i’w Cynnal i’r Blaen a’r Cefn
  • Argymhellwn Ymweliad

Nearest station

Criccieth (0.1mi.)

Nearest schools

school icon  Ysgol Treferthyr (0.2mi.)
noop
school icon  Ysgol Gynradd Llanystumdwy (1.5mi.)
noop
school icon  Ysgol Gynradd Garndolbenmaen (3.8mi.)
noop

Property description

 

PROPERTY FEATURES - Striking Detached Bungalow
- Fabulous Coastal Setting
- 3 Double Bedrooms & Family Bathroom
- Sizeable Lounge, Dining Room & Conservatory
- Fitted Kitchen, Utility Room & Separate WC
- uPVC Double Glazing & Mains Gas Fired Central Heating
- Fully Floored Attic & Carpeted Attic Room
- Front & Rear Low Maintenance Gardens
- Integrated Garage & Very Ample Off Road Parking
- Viewing Highly Recommended 

DISGRIFIAD / DESCRIPTION Byddem yn argymell yn gryf eich bod yn ymweld â'r byngalo ar wahân eang hwn sydd wedi'i gyflwyno'n ddeniadol a'i leoli mewn cymdogaeth breswyl ddymunol yn nhref hanesyddol Criccieth. Mae'r eiddo wedi'i ofalu amdano'n dda dros y blynyddoedd a byddai nawr yn elwa o'i ddiweddaru rhywfaint. Mae gan y llety cymesur hwn yn elwa o ffenestri dwbl uPVC, tân a system wres canolog nwy prif gyflenwad (combi) sy'n darparu gwres a dŵr poeth. Mae'r llawr gwaelod yn cynnwys cyntedd, lolfa sylweddol, ystafell fwyta ar wahân sy'n arwain i'r ystafell haul, cegin wedi'i gosod gydag ystafell amlbwrpas gerllaw, toiled ar wahân a chyntedd mewnol, ystafell ymolchi deuluol, 2 ystafell wely dwbl a 1 ystafell wely sengl i gyd â chypyrddau gosod, gydag un yn cynnwys uned ymolchi integrol. Mae'r llawr cyntaf yn cynnig atig wedi'i lorio a'i garpedu, gyda chyfleusterau storio bondo, y ceir mynediad iddo drwy risiau troellog o'r cyntedd mewnol.

We would highly recommend that you view this attractively presented, spacious detached bungalow that is located in a most desirable residential neighbourhood in the historical town of Criccieth. The dwelling, has been well cared for over the years, may now profit from a degree of updating. The well-proportioned accommodation benefits from UPVC Double Glazing and a mains gas fire and combi system, providing central heating and domestic hot water. On the ground floor the property comprises of an entrance hall, sizeable lounge, separate dining room leading to the conservatory, fitted kitchen with an adjacent utility room, separate WC and an inner hall or a hub area, family bathroom, 2 double bedrooms and 1 single bedroom all with fitted wardrobes, one which includes an integral vanity unit. The first floor offers a fully floored and carpeted attic/study with eaves storage, accessed by a spiral staircase from the inner hall. 

LLEOLIAD / LOCATION Mae tref hanesyddol Criccieth ar arfordir deheuol Pen Llŷn, yn cynnig traethau gwych, cwrs golff, ac amrywiaeth o amwynderau lleol yn cynnwys swyddfa bost, meddygfa, deintyddfa, ysgol gynradd, llyfrgell a gorsaf reilffordd. Mae trefi cyfagos Porthmadog a Pwllheli yn cynnig amrywiaeth eang o siopau, gwasanaethau hanfodol a chyfleusterau hamdden. Mae rhwydwaith ffyrdd ardderchog yn galluogi mynediad cyfleus ar gyfer ardaloedd cyfagos fel Ynys Môn, a gwibffordd yr A55 yn caniatáu teithio hawdd ar hyd arfordir Gogledd Cymru i gyfeiriad Gaer.

The historical town of Cricieth, which lies on the southern coast of the beautiful Llŷn Peninsula, offers wonderful beaches, its own golf course and a diverse assortment of local amenities including a Post Office, G.P Surgery, dentist, primary school, library and a railway station.The nearby towns of Porthmadog and Pwllheli, along with their neighbouring communities, offer an additional range of shops and essential sevices and recreational facilities. An exellent road network enables convenient access to outlying areas such as Ynys Môn and the A55 expressway which allows easy travel along the North Wales coast to Chester. 

MYNEDFA / ENTRANCE HALL  

LOLFA / LOUNGE 18' 0" x 10' 11" (5.49m x 3.33m)  

CEGIN / KITCHEN 10' 11" x 8' 7" (3.34m x 2.63m)  

YSTAFELL FWYTA / DINING ROOM 11' 7" x 9' 4" (3.55m x 2.87m)  

YSTAFELL HAUL / CONSERVATORY 9' 3" x 8' 5" (2.84m x 2.59m)  

YSTAFELL WELY 1 / BEDROOM 1 8' 6" x 13' 8" (2.60m x 4.18m)  

YSTAFELL WELY 2 / BEDROOM 2 10' 5" x 13' 8" max (3.20m x 4.18m max)  

YSTAFELL WELY 3 / BEDROOM 3 8' 10" x 7' 2" (2.70m x 2.19m)  

YSTAFELL AMLBWRPAS / UTILITY ROOM 9' 0" x 4' 10" (2.75m x 1.49m)  

YSTAFELL ATIG / ATTIC ROOM 10' 0" x 12' 2" (3.07m x 3.73m) max dimensions 

TU ALLAN / OUTSIDE I flaen yr eiddo, mae cwrt mawr tarmacadam wedi'i ategu gyda chreigle hyfryd ar ei ochr bellaf, yn darparu digon o le parcio oddi ar y ffordd a mynediad cyffredinol i'r eiddo, gan gynnwys garej integrol a gardd gefn addurniadol gyda phlanhigion, llwyni, borderi blodau a gwrychoedd bywiog. Yn ystod misoedd yr haf mae'r ardd hon, sy'n cynnig llawer o breifatrwydd, yn cael yr haul drwy'r dydd, yn ei wneud yn fan delfrydol ar gyfer difyrru ac ymlacio yn yr awyr agored.

To the front, a large tarmacadam forecourt that is complimented by a lovely rockery on its far side, provides very ample off road parking and general access to the property, including an integrated garage and an eye catching low maintenance ornamental style rear garden with vibrant perimeter plants, shrubs, floral borders and hedgerow. In summer months this garden, which is bestowed with a good deal of privacy, is often a continuous suntrap, offering an ideal spot for outdoor dining and entertaining, or just relaxing.  

GAREJ / GARAGE 16' 11" x 8' 11" (5.16m x 2.74m)  

CYFARWYDDIADAU / DIRECTIONS O Gaernarfon, dilynwch yr A487 i gyfeiriad Porthmadog ac yn fuan ar ôl pasio drwy bentref Bryncir cymerwch y troad i'r dde am Griccieth ar hyd y B4411. Dilynwch y ffordd i ganol Criccieth (cyffordd A497), parhewch yn syth ymlaen dros y trac rheilffordd, gan gadw i'r dde am Tanygrisiau Terrace. Wrth gyrraedd y gyffordd 'T', trowch i'r dde a dilynwch y ffordd heibio'r castell (ar y chwith) tuag at lan y môr. Ar ôl cyrraedd glan y môr, cymerwch y troad i'r dde i mewn i Marine Terrace a'r troad cyntaf i'r dde eto i mewn i Queens Road. Ewch ymlaen i ddiwedd y ffordd hon a fydd yn plygu i'r chwith i mewn i Stanley Road. Cymerwch y troad chwith nesaf i mewn i Penaber. Ar gyrraedd y gyffordd 'T', trowch i'r dde, ac fe ddewch o hyd i Rhos Heli ychydig ymhellach ymlaen, ar eich chwith.

From Caernarfon, proceed along the A487 in the direction of Porthmadog and shortly after the village of Bryncir, turn right for Criccieth along the B4411. Follow the road into the centre of Criccieth (to the junction with the A497), proceed straight over, and continue over the railway track, bearing right onto Tanygrisiau Terrace. On reaching the 'T' junction, turn right and follow the road past the castle (on your left) towards the sea front. On reaching the sea front turn right into Marine terrace and first right again onto Queens Road. Carry on to the end of this road, where it will bear around to the right and become Stanley Road. Take the next left turn onto Penaber. At the T junction, turn right, where you will find 15 Penaber, a little further on, on your left hand side.  

GWASANAETHAU / SERVICES Rydym ar ddeall gan y gwerthwyr fod gan yr eiddo ddŵr, trydan a draenio prif gyflenwawd.

We are informed by the seller this property benefits from mains Water, Gas, Electricity and Drainage.
 

GWRES / HEATING Gwres canolog nwy. Nid yw'r asiant wedi profi unrhyw wasanaethau, offer na system wresogi (os yw'n berthnasol)

Gas Central Heating. The agent has tested no services, appliances or central heating system (if any).
 

DALIADAETH / TENURE Rydym ar ddeall fod y ddeiliadaeth yn rhydd-ddaliad gyda meddiant gwag wedi cwblhau'r gwerthiant. Dylai cyfreithwyr y gwerthwyr gadarnhau'r teitl.

We have been informed the tenure is Freehold with vacant possession upon completion of sale. Vendor's solicitors should confirm title.
 

VIEWING BY APPOINTMENT [use Contact Agent Button]
[use Contact Agent Button]
 

DISCLAIMER Dafydd Hardy Estate Agents Limited for themselves and for the vendor of this property whose agents they are give notice that: (1) These particulars do not constitute any part of an offer or a contract. (2) All statements contained in these particulars are made without responsibility on the part of Dafydd Hardy Estate Agents Limited. (3) None of the statements contained in these particulars are to be relied upon as a statement or representation of fact. (4) Any intending purchaser must satisfy himself/herself by inspection or otherwise as to the correctness of each of the statements contained in these particulars. (5) The vendor does not make or give and neither do Dafydd Hardy Estate Agents Limited nor any person in their employment has any authority to make or give any representation or warranty whatever in relation to this property. (6) Where every attempt has been made to ensure the accuracy of the floorplan contained here, measurements of doors, windows, rooms and any other items are approximate and no responsibility is taken for any error, omission, or mis-statement. This plan is for illustrative purposes only and should be used as such by any prospective purchaser. The services, systems and appliances shown have not been tested and no guarantee as to their operability or efficiency can be given. Floorplans made with Metropix ©2007. 

Property information from this agent

See more properties like this:

Map

Back

Nearby services within a 4 mile radius

Stations
Schools
Food stores
Health

Nearby services within a 4 mile radius

Stations
Schools
Food stores
Health

Street view is not available at this location

Floor plans

Back
Call 01286 514996
Check your free Experian Credit Score

DISCLAIMER

Property reference 100278022925. The information displayed about this property comprises a property advertisement. OnTheMarket.com makes no warranty as to the accuracy or completeness of the advertisement or any linked or associated information, and OnTheMarket.com has no control over the content. This property advertisement does not constitute property particulars. The information is provided and maintained by Dafydd Hardy - Caernarfon. Please contact the property advertiser directly to obtain any information which may be available under the terms of The Energy Performance of Buildings (Certificates and Inspections) (England and Wales) Regulations 2007 or the Home Report if in relation to a residential property in Scotland.

Call rate information

Calls to 0843 numbers will be charged at 4p/min from BT landlines. Calls from other networks may vary, and calls from mobiles and outside the UK will be higher. Calls to local numbers beginning with 01, 02 and 03 numbers will incur standard geographic charges from landlines and mobiles.

Contact Dafydd Hardy - Caernarfon about 3 bedroom detached bungalow for sale £295,500

Type of enquiry

Characters remaining:

OnTheMarket can contact me with relevant properties, offers and news

By submitting this form, you accept our privacy policy. Your personal data will be sent to Dafydd Hardy - Caernarfon so that they can respond to your request.

Related properties