Skip to main content
£210,000Offers in excess of

3 bedroom detached bungalow for sale

Rhosybol

Sold STC
Email agent
Contact
Email agent
Contact
Detached bungalow
3 bedroom
1 bathroom

Property features

 • Bynglo tair ystafell wely
 • Lleoliad dymunol
 • Gardd sylweddol
 • dwy garej

Property description

LOLFA 16' 11" x 12' 11" (5.16m x 3.94m)  

CEGIN 8' 11" x 10' 1" (2.72m x 3.08m)  

YSTAFELL WELY 1 9' 10" x 9' 8" (3.02m x 2.95m)  

YSTAFELL WELY 2 9' 4" x 11' 5" (2.87m x 3.50m)  

YSTAFELL WELY 3 9' 7" x 12' 11" (2.93m x 3.96m)  

YSTAFELL GAWOD/YMOLCHI 5' 8" x 8' 9" (1.74m x 2.67m)  

YSTAFELL AML BWRPAS 6' 8" x 10' 0" (2.04m x 3.07m)  

TOILED CEFN 2' 8" x 5' 5" (0.83m x 1.66m)  

GAREJ 1 18' 9" x 9' 8" (5.72m x 2.96m)  

GAREJ 2  

DISGRIFIAD Mae Eiddo yn falch o gael cynnig y bynglo hwylus yma sydd wedi ei leoli ym mhentref Rhosybol ar Ynys Mon. Fel y gwelwch, mae'r eiddo wedi ei leoli ar blot llawer mwy na'r arfer sy'n cynnig sawl opsiwn o ran defnyddiaeth.
Mae nifer o rinweddau i Cynefin sy'n cynnwys y canlynol: I ffrynt yr eiddo mae digon o le parcio oddi ar y ffordd yn ogystal a dau fodurdy a gardd ffrynt ddeniadol. Mae'r drws ffrynt PVCu yn arwain i'r cyntedd ac i'r chwith mae'r lolfa sylweddol sy'n edrych allan tuag at dir agored. Mae cegin ac ardal fwyta hwylus yn arwain ar yr ardal aml bwrpas a thoiled cefn a'r drws cefn.
Ceir tair ystafell wely sylweddol o ran maint a gellid defnyddio un ohonynt fel ystafell dderbyn ychwanegol pe dymunir hynny. Mae digon o lefydd storio ar gael gan gynnwys cwpwrdd crasu, a wardrob yn un o'r ystafelloedd gwely a chwpwrdd eang arall yn y cyntedd. Mae ystafell ymolchi/cawod fodern yma hefyd sydd wedi'i hadnewyddu yn ddiweddar.
Mae ffenestri gwydr dwbl PVCu drwy'r eiddo ac fei'i gwresogir gan wresogyddion trydan cymharol newydd. Yng nghefn yr eiddo mae gardd gefn fawr sydd wedi ei hamgau.
Nid yn aml daw cyfle i brynu ty gyda'r potensial sydd dan gynnig yma. Awgrymwn eich bod yn mynnu apwyntiad buan i weld Cynefin i osgoi simoedigaeth.  
  Eiddo

  Eiddo Cyf - Holyhead

  13 Stanley Street Holyhead LL65 1HG

  Cwmni Gwerthu, gosod a rheoli tai lleol yn gweithredu yn ardaloedd Gwynedd ac Ynys Môn.  Ffioedd cystadleuol a gwasanaeth personol rhagorol cwbl ddwy-ieithog A local Estates, Lettings and Management Agency operating in the areas of Gwynedd and Ynys Môn.  Competitive rates and excellent personal and fully bi-lingual service.

  See more properties like this:

  DISCLAIMER

  Property reference 100994000926. The information displayed about this property comprises a property advertisement. OnTheMarket.com makes no warranty as to the accuracy or completeness of the advertisement or any linked or associated information, and OnTheMarket.com has no control over the content. This property advertisement does not constitute property particulars. The information is provided and maintained by Eiddo Cyf - Holyhead. Please contact the property advertiser directly to obtain any information which may be available under the terms of The Energy Performance of Buildings (Certificates and Inspections) (England and Wales) Regulations 2007 or the Home Report if in relation to a residential property in Scotland.

  Call rate information

  Calls to 0843 numbers will be charged at 4p/min from BT landlines. Calls from other networks may vary, and calls from mobiles and outside the UK will be higher. Calls to local numbers beginning with 01, 02 and 03 numbers will incur standard geographic charges from landlines and mobiles.

  UKCreditRatings

  *UKCreditRatings offer a 14-day trial to their credit report service. If you choose not to cancel within the trial period, you will incur the monthly subscription of £19.95 until you cancel the account.