Skip to main content
£230,000Offers in excess of

3 bedroom semi-detached house for sale

Ffordd Gwenllian, Llanfairpwll

Email agent
Contact
Email agent
Contact
Semi-detached house
3 bedroom
2 bathroom

Property features

 • 3 ystafell wely
 • Ty mewn cyflwr da
 • Gwres canolog nwy / gas central heating
 • Lleoliad dymunol a chyfleus

Property description

CEGIN ARDAL BWYTA AC YSTAFELL FYW  

CEGIN AC ARDAL FWYTA 11' 8" x 17' 5" (3.57m x 5.33m)  

YSTAFELL FYW 9' 10" x 9' 2" (3.02m x 2.81m)  

LOLFA 21' 0" x 11' 5" (6.41m x 3.48 (2.57)m)  

ARDAL DDERBYN 15' 1" x 6' 1" (4.62m x 1.87m)  

YST WELY 1 11' 6" x 14' 9" (3.51m x 4.50 (5.48)m)  

 

YSTAFELL WELY 2 8' 7" x 9' 9" (2.64m x 2.99m)  

YSTAFELL WELY 3 11' 8" x 9' 9" (3.57m x 2.99m)  

YSTAFELL YMOLCHI 11' 9" x 5' 7" (3.60m x 1.71m)  

YSTAFELL GAWOD 5' 4" x 4' 9" (1.65m x 1.47m)  

GAREJ 18' 2" x 12' 4" (5.54m x 3.78m)  

DISGRIFIAD Dyma gyfle prin i brynu ty am bris rhesymol ym mhentref pobloogaidd a hanesyddol Llanfairpwll. Wedi ei leoli ar stad boblogaid sy'n agos at holl gyfleusterau'r pentref mae'r ty yma'n cynnig nifer o rinweddau sy'n ei wneud yn gartref delfrydol.
Mae gardd agored a lle parcio i sawl car yn ffrynt yr eiddo ac yn arwain at ddrws y ty a'r ardal dderbyn. Ar y llawr gwaelod ceir lolfa ddeniadol a golau gyda thân nwy fflam nwy agored. Hefyd ar y llawr gwaelod ceir cegin fodern a hwylus, ardal fwyta ac ardal fyw agored. Mae'r gegin yn cynnwys nwyddau y nwyddau gwyn integredig, sef popdy dwbwl, hob, oergell a pheiriant golchi llestri. Ceir drysau yn arwain allan i'r ardd gefn amgaedig a hefyd i'r lolfa a garej. Mae'r ardd gefn wedi ei rhannu gydag un ardal laswellt a'r llall yn ddecin.
Mae'r gareg yn sylweddol o ran maint gyda chyflenwad trydan a dwr.
Ar y llawr cyntaf ceir dwy ystafell wely ddwbwl gyda chypyrddau storio a chrasu ac un ystafell wely sengl. Mae ystafell ymolchi deuluol tri darn gyda chawod bwerus dros y bath gyda sgrîn gwydr. Yn ogystal mae ystafell gawod a thoiled hwylus.
Mae ffenestri gwydr dwbl pvcU drwy'r eiddo heblaw ffenest y garej ac fe wresogir yr eiddo drwy gyflenwad nwy naturiol a boiler combi.
Mae'r ty yma'n sicr o fod yn boblogaidd, felly cysylltwch â ni ar un waith i drefnu gweld yr eiddo.
 
  Eiddo

  Eiddo Cyf - Holyhead

  13 Stanley Street Holyhead LL65 1HG

  Cwmni Gwerthu, gosod a rheoli tai lleol yn gweithredu yn ardaloedd Gwynedd ac Ynys Môn.  Ffioedd cystadleuol a gwasanaeth personol rhagorol cwbl ddwy-ieithog A local Estates, Lettings and Management Agency operating in the areas of Gwynedd and Ynys Môn.  Competitive rates and excellent personal and fully bi-lingual service.

  See more properties like this:

  DISCLAIMER

  Property reference 100994000921. The information displayed about this property comprises a property advertisement. OnTheMarket.com makes no warranty as to the accuracy or completeness of the advertisement or any linked or associated information, and OnTheMarket.com has no control over the content. This property advertisement does not constitute property particulars. The information is provided and maintained by Eiddo Cyf - Holyhead. Please contact the property advertiser directly to obtain any information which may be available under the terms of The Energy Performance of Buildings (Certificates and Inspections) (England and Wales) Regulations 2007 or the Home Report if in relation to a residential property in Scotland.

  Call rate information

  Calls to 0843 numbers will be charged at 4p/min from BT landlines. Calls from other networks may vary, and calls from mobiles and outside the UK will be higher. Calls to local numbers beginning with 01, 02 and 03 numbers will incur standard geographic charges from landlines and mobiles.

  UKCreditRatings

  *UKCreditRatings offer a 14-day trial to their credit report service. If you choose not to cancel within the trial period, you will incur the monthly subscription of £19.95 until you cancel the account.